piątek

WARSZTATY TEATRALNE - harmonogram/listopad

27 - 29.11 WARSZTAT TEATRALNO – AKROBATYCZNY
Alicja żmigrodzka i Grzegorz Podbiegłowski :

4 - 6. 12 WARSZTAT TEATRALNY : NAUKA LATANIA
ruch / rytm / dźwięk / obraz
Alicja Żmigrodzka i Ewa Woźniak